Ingeos - Geodetické práce a projekty pozemkových úprav

INGEOS spol s r. o.

      Společnost INGEOS spol. s r.o.  vznikla  jako  nástupnická  organizace  firmy  Ing.Miroslav Charvát - INGEOS, která byla založena v roce 1991. Hlavní činností firmy bylo vyhotovování geometrických plánů za účelem restitučních řízení, vytyčování hranic pozemků, mapování a další geodetické práce. V roce 1996 zahájila firma zpracování první pozemkové úpravy. V průběhu let se firma zaměřila právě na zpracování jednoduchých a komplexních pozemkových úprav. V současné době má firma 41 dokončených a zapsaných pozemkových úprav v katastru nemovitostí.

     V kolektivu firmy je v současnosti zapojeno 10 pracovníků. Firma disponuje nejmodernějším zařízením, které je potřeba pro zpracování projektů pozemkových úprav ,jak v oblasti zeměměřičské ,tak v oblasti projekční.

     V roce 2005 byla společnost certifikována dle mezinárodních jakostních norem ČSN EN ISO 9001:2001. Tato norma je pravidelně úspěšně přezkoumávána a certifikát je obnovován.

Adresa: Masarykova 2462/55, 415 01  Teplice
E-mail: tomas.charvat@ingeos.cz

Redakční systém Clips Clickmedia Webdesign